Kom i bedre form og bliv stærkere

Kom i bedre form og blive stærkere

Mål med træning er forskellige fra person til person. Nogle ønsker at blive stærkere, mens andre hellere vil opnå en forbedret kondition.

 

For at maksimere ens træning, kan det være en fordel at have både mål indenfor styrke samt kondition. Dette vil også medføre en mere varieret træning. Dette kræver imidlertid at ens træning bliver struktureret nøje. Her kommer nogle tips til dette:

 

Inddel ugerne:

For at sikre fremgang indenfor både styrke og kondition er det relevant, at begge mål får opmærksomhed og fokus. Derfor kan ugerne inddeles efter styrkefokus og konditionsfokus.

I uger med styrkefokus vil styrketræningen ligge først i træningen, mens konditionstræningen vil komme sidst i træningen. Dette vil være omvendt i konditionsugerne.

 

Typisk vil man være stærkest, hurtigst og bedst i de første øvelser i træningen. Derfor skiftes fokus fra styrke til kondition og omvendt, for at sikre at man opnår fremskridt indenfor begge mål.

 

Før regnskab over dine præstationer:

For hele tiden at være ajour med ens præstationer, er det vigtigt at skrive logbog på baggrund af ens træninger. Dette kan f.eks. være ”5 rep max squat – 130 kg”, eller ”5k tid på romaskinen – 21 minutter”. Ved hele tiden at følge op på ens præstationer, bliver det nemmere at forbedre sig, da man hele tiden har noget at holde sin træning op mod.

Styrketræningsprogram:

 

Sæt mål for din træning:

På trods af at målene på papiret ikke ligner hinanden, er der positive elementer i begge mål set fra det store perspektiv. Øget kondition vil bidrage til at man ikke bliver træt under ens styrketræning. Dertil bidrager styrketræningen med bl.a. eksplosivet, som er essentielt for konditionstræning. Dertil bidrag konditionstræningen, til at man kan tabe sig, hvis det er et ønske.

Bliv stærkere, kom i form

Leave a Reply